Audyt językowy


Audyt językowy to narzędzie pozwalające na świadome kreowanie polityki personalnej firmy i pełne wykorzystanie potencjału pracowników.

W ramach audytu językowego dokonywana jest ocena sprawności funkcjonowania pracowników w obcojęzycznej komunikacji biznesowej. Taka ocena może być przeprowadzana w ramach jednerazowego procesu, choć jej efektywność jest największa, gdy dokonuje sie jej w regularnych odstępach czasu pokazujących dynamikę rozwoju sprawności językowej w organizacji.

W zależności od celów, dla jakich przeprowadzany jest audyt językowy w naszej ofercie posiadamy standardowe systemy oceny pozwalające na skonstruowanie Mapy Kompetencji Językowej Firmy oraz niestandardowe, które każdorazowo sporządzamy dla specjalistycznych celów np. przed wysłaniem pracowników do pracy za granicą, na kurs prowadzony w języku obcym, przy rekrutacji pracowników.

Oto niektóre cele i korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu językowego firmy:

Przy rekrutacji pracowników Audyt Językowy umożliwia nabór takich, których umiejętności językowe pozwalają na ich sprawne wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku
Efektywne wykorzystanie pracującego personelu w zakresie ich umiejętności językowych
Opracowanie polityki w zakresie szkoleń językowych poprzez wyznaczenie uczestnikom realistycznych celów poprawy sprawności komunikowania się w języku obcym oraz konkretnych ram czasowych do ich osiągnięcia. Pozwala to na racjonalne zarządzanie budżetem szkoleniowym oraz w przyszłości prognozowanie wydatków szkoleniowych w ramach całej organizacji.
ZAUFALI NAM:O nas   |   Oferta   |   Metodologia   |   Trenerzy   |   Kontakt