ANGIELSKI ONLINE


Kurs internetowy języka angielskiego Fast Forward to dogodne i w dzisiejszych czasach coraz powszechniej używane nowoczesne narzędzie uczenia się języka obcego i utrzymywania z nim regularnego kontaktu.

Jego największym plusem jest dogodny format czasowy i indywidualne tempo doskonalenia sprawności językowej. Metoda kursów internetowych to idealne rozwiązanie dla tych, którzy w szybkim tempie chcą skutecznie opanować duże partie materiału. Forma internetowych lekcji może być stosowana zarówno jako samodzielne medium nauki jak i w połączeniu z tradycyjnymi zajęciami z nauczycielem.

Proponowany przez nas interaktywny kurs nauki języka angielskiego Fast Forward z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej pozwala na kompleksowe doskonalenie wszystkich umiejętności językowych: pisania, formułowania wypowiedzi, rozmowy, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, nauki słownictwa i wymowy. Każdy poziom zaawansowania to ponad 100 godzin nauki.

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie ogólnego języka angielskiego z elementami Business English a gwarantowana efektywność i skuteczność nauki wzrasta także dzięki regularnym lekcjom powtórzeniowym.

Proces nauki przebiega trzyetapowo i składa się z:


Czytania i słuchania te-
kstów, wywiadów i pre-
zentacji. To proces za-
poznawania się z ma-
teriałem.
wykonywania interakty-
wnych ćwiczeń, które umożliwiają zapamięty-
wanie nowych informa-
cji.
konsolidowania i powta-
rzania materiału w for-
mie lekcji powtórzenio-
wych.


Dzięki panelowi użytkownika można w każdym momencie śledzić własne postępy poprzez wgląd w wyniki wykonanych ćwiczeń zarówno w bieżącej jak i poprzednich lekcjach.

Panel administratora pozwala na nadzorowanie postępów poszczególnych użytkowników i generowanie raportów o ich postępach i stopniu wykorzystania platformy elearninowej. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą świadomie kierować efektywnym rozwojem swoich pracowników.

Internetowy model kursów języka angielskiego sprawdza się w praktyce i przynosi widoczne efekty w krótkim czasie.
ZAUFALI NAM:O nas   |   Oferta   |   Metodologia   |   Trenerzy   |   Kontakt