METODOLOGIA


Jaką metodą uczymy?

Jesteśmy entuzjastami metody komunikatywnej, bo to ona w dzisiejszym świecie nastawionym na błyskawiczne rezultaty pozwala na najszybsze nabycie umiejętności komunikowania się w najbardziej powszechnie spotykanych sytuacjach.

W metodzie komunikatywnej największy nacisk kładzie się na funkcjonalność języka i wykorzystanie struktur i funkcji językowych w praktyce. Zadaniem nauczyciela jest kreowanie na zajęciach naturalnych sytuacji, podczas których studenci ćwiczą i rozwijają płynność mówienia w konkretnych kontekstach. Ta metoda sprzyja także zadaniowemu myśleniu o nauce języka, gdzie nauka językowego zachowania się w najbardziej powszechnych sytuacjach szybko prowadzi do wymiernych postępów.

Organizacja szkolenia

 • Przeprowadzenie ewaluacji uczestników szkolenia
 • Przyporządkowanie uczestników do grup jednorodnych pod względem poziomu zaawansowania językowego oraz spójności celów
 • Przygotowanie zestawu celów, na jakich osiągnięciu kurs będzie zorientowany (Profil Kursu)
 • Przygotowanie w oparciu o Profil Kursu szczegółowego Programu Kursu
 • Przeprowadzanie regularnych obserwacji lekcji tak by zapewnić ich najwyższą
  jakość
 • Przeprowadzanie testów sprawdzających stopień osiągnięcia założonych celów
 • Raportowanie obecności uczestników na zajęciach
 • Przeprowadzanie ankiet badających poziom
  satysfakcji uczestników z kursu
 • Przygotowanie dla każdego uczestnika zajęć Raportu o Postępach
 • Przygotowanie dla departamentu personalnego raportów podsumowujących kurs dotyczących obecności na zajęciach, rezultatów testów oraz postępów osiągniętych przez uczestników

ZAUFALI NAM:O nas   |   Oferta   |   Metodologia   |   Trenerzy   |   Kontakt