Kursy regularne


Kursy regularne to tradycyjnie najchętniej i najczęściej stosowana forma poprawy sprawności językowej. Cotygodniowe spotkania z lektorem to sposób na systematyczną i stopniową poprawę kompetencji językowej. Najczęściej stosowany format zajęć to spotkania dwa razy w tygodniu każdorazowo po 90 minut.

Uczymy następujących języków:

  • angielskiego
  • rosyjskiego
  • ukraińskiego
  • polskiego 
  • włoskiego
  • francuskiego
  • niemieckiego
  • hiszpańskiego 


Program i cele kursu

Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest poddany testowi on line, który weryfikuje jego wiedzę i sprawność językową. Jest to każdorazowo unikalny zestaw zadań a jego wykonanie zajmuje 45 minut.

Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o jasno wyznaczone i realistyczne cele tak, by umiejętności nabyte w trakcie szkolenia można było szybko użyć w środowisku zawodowym.

Kurs realizowany jest w oparciu o program, który szczegółowo ilustruje sposób osiągnięcia celów.
ZAUFALI NAM:O nas   |   Oferta   |   Metodologia   |   Trenerzy   |   Kontakt